Algemene ledenvergadering 28 maart 2023

Algemene ledenvergadering 28 maart 2023

We nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering. We houden de ALV op:

 • dinsdag 28 maart 2023 in Rouwcentrum Marum e.o, Noorderringweg 15-C te Marum.
 • Aanvang: 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 29 maart 2022
 3. Financiƫle verantwoording 2022
 4. Verslag secretaris 2022
 5. Besluitvorming contributie 2024 + Voorstel tot Wijziging vergoeding (BELANGRIJK !!)
 6. Verkiezing bestuursleden: aftredend mevr. G. Jagersma (herkiesbaar)
  Kandidaatstelling is mogelijk tot een half uur voor het begin van de vergadering
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Sluiting

Voorstel wijziging vergoeding per 01-01-2024 + besluitvorming (belangrijk agendapunt 5):
Vanaf 1 januari 2024 brengt de vereniging de nota van de uitvaart aan de nabestaanden in rekening. Nu gebeurt dit nog door de uitvaartverzorger. Op de rekening brengen we een vaste ledenkorting in mindering.

Dit gaat betekenen dat er voor iedere uitvaart/crematie geen verschil meer ontstaat in de hoogte van de vergoeding. Hiermee voorkomen we eventuele rechtsongelijkheid. Ook kunnen we de berekening van de verschuldigde contributie en benodigde actuariƫle reserve door de actuaris precieser vaststellen.

Het bestuur

Dit vind je misschien ook leuk...