Aanmelden

Aanmelden als lid van uitvaartvereniging De Laatste Eer Marum kan gemakkelijk online. Vul het formulier op deze pagina in om uzelf en uw eventuele gezinsleden aan te melden.

De kosten voor het lidmaatschap van onze uitvaartvereniging bedragen per 1 januari 2024 € 27,00 per persoon per jaar van 18 jaar en ouder. De contributie wordt éénmaal per jaar via automatische incasso geïnd.