Vergaderingen

Het bestuur van de uitvaartvereniging komt jaarlijks 5 tot 6 keer bij elkaar. In deze vergaderingen stemmen we de de gang van zaken af. Ook nemen we beslissingen die de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening van de vereniging ten goede komen.

Algemene ledenvergadering

Ieder jaar houden we een Algemene LedenVergadering (ALV). De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden. In de ledenvergadering wordt verslag gedaan van het gevoerde (financiƫle) beleid. Ook is het in de ALV mogelijk zaken aan de orde te stellen welke van belang zijn voor zowel de leden als voor de vereniging.

Statuten en huishoudelijk reglement

Voor verdere informatie kunt u ook ons Huishoudelijk Reglement inzien. Deze kunt u downloaden onder de button: Documenten.

Bestuurstafel