Informatie

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Wij verzorgen al meer dan 100 jaar uitvaarten. De vereniging heeft ongeveer 2500 leden. De verzorging van de uitvaarten wordt gedaan onder de professionele leiding van Uitvaartverzorging Hanneke Boersema (0651286108, bgg 0594-506083).
Ook niet-leden kunnen gebruik maken van onze dienstverlening.

Van de volgende diensten kunt u via de vereniging gebruik maken:

  • Werkzaamheden van de, door het bestuur benoemde, uitvaartleider/uitvaartverzorger
  • De diensten van de dragers en bediening tijdens uitvaart en condoleance
  • Het vervoer vanuit ziekenhuis/verpleeghuis/verzorgingshuis naar de plaats van opbaring. (tot een maximum van 35 km. vanaf het centrum van Marum)
  • Vervoer van plaats van opbaring naar een uitvaartcentrum, kerk begraafplaats of crematorium. (tot een maximum van 35 km. vanaf het centrum van Marum).
  • Gebruik van de aula voor de opbaring bij Stichting Rouwcentrum Marum (Noorderringweg 15c, Marum)
  • Gebruik zaal van de aula Marum voor condoleance en voor de uitvaartplechtigheid
  • Gebruik van (extra) koeling
  • In bijzondere gevallen beslist het bestuur over de vergoeding

De vergoeding van de vereniging verrekenen we als een ledenkorting van maximaal € 950,– op de factuur aan de nabestaanden.

Belangrijk om te weten:

Uitvaartvereniging Marum werkt met een door het bestuur benoemde uitvaartverzorger en personeel. Bij een overlijden moet altijd contact opgenomen worden met onze uitvaartverzorger:

Andere uitvaartverzorgingsinstantie.

Het gebeurt de laatste tijd nog wel eens dat er bij een overlijden contact wordt opgenomen met een organisatie of uitvaartverzorginsinstantie waar DLE Marum geen afspraken mee heeft. De uitvaartverzorger geeft aan dat het geen probleem is dat zij de uitvaart voor het lid van onze vereniging verzorgen. Dit klopt wel, maar de kosten die door deze uitvaartverzorger gemaakt zijn, worden niet altijd volledig vergoed door Uitvaartvereniging Marum. In gevallen waar wij achteraf geïnformeerd worden, kan het zijn dat er geen of slechts gedeeltelijk recht op een vergoeding van de kosten is.
De vergoedingen voor een uitvaart verzorgt door Uitvaartvereniging Marum zijn gebaseerd op de wettelijk benodigde actuariële reserve. Dit om ook in de toekomst aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Deze vergoeding wordt periodiek vastgesteld door middel van een actuarieel rapport. Aan de hand van dit rapport wordt ook de jaarlijkse contributie vastgesteld.

Adreswijziging

Om er voor te zorgen dat Uitvaartvereniging Marum altijd beschikt over de juiste gegevens, verzoeken wij u eventuele adreswijzigingen en/of verandering van de gezinssamenstelling (geboorte en huwelijk) bij voorkeur schriftelijk of via het wijzigingsformulier op onze website zo snel mogelijk door te geven aan onze penningmeester.

E-mailadres

Verder is het belangrijk om uw e-mailadres aan ons door te geven. Niet alleen om u sneller en makkelijker te kunnen voorzien van de laatste informatie maar ook om in de toekomst gebruik te gaan maken van een digitale acceptgiro. U kunt uw e-mail adres doorgeven via de website of door een e-mail te sturen naar info@dlemarum.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens. Deze gegevens worden ter bescherming van uw privacy in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet aan derden verstrekt.

Wilsbeschikking

Een Wilsbeschikking waarin u uw persoonlijke voorkeuren kunt noteren bij een overlijden, begrafenis of crematie kunt u gratis bij ons opvragen via het algemeen contactformulier. Dit boekje wordt u aangeboden door Uitvaartvereniging De Laatste Eer Marum in samenwerking met Hanneke Boersema Uitvaartverzorging.

Aangesloten bij

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Marum is via de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen aangesloten bij Nardus, de landelijke koepel van uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk.

Begraafplaats Jonkersvaart