Bestuur

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer bestaat uit zes personen.

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar voor overleg.

Samenstelling bestuur

Voorzitter

Dhr. J. de Haan
tel. 0594-643643

Secretaris

Mevr. G. Jagersma
tel. 06-21226020  

Penningmeester

Dhr. K. van Dijken
tel. 06 28 76 08 04
penningmeester@dlemarum.nl

Bestuurslid:

Dhr. K. Bron
tel. 0594-643147

Bestuurslid:

Dhr. K. Bruinsma 
tel. 0594-643985

Bestuurslid:

Dhr. E. Smit
tel. 06-23005227

Met de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken van de vereniging is het dagelijks bestuur belast. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.