Lidmaatschap

Iedereen in Marum of directe omgeving kan lid worden van onze uitvaartvereniging. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is contributie verschuldigd. Kinderen van onze leden zijn tot hun 18e gratis lid.

De kosten voor het lidmaatschap van onze uitvaartvereniging bedragen per 1 januari 2024 € 27,00 per persoon per jaar van 18 jaar en ouder. De contributie wordt éénmaal per jaar via automatische incasso geïnd.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.


Instapregeling

Als u 20 jaar of ouder bent en lid wil worden, rekenen we een bedrag aan instapgeld. Dit betekent dat u de jaren vanaf uw 20e alsnog een bedrag aan contributie moet betalen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap en de berekening van het exacte instapbedrag kunt u contact opnemen met onze Penningmeester/Ledenadministratie de heer Kees van Dijken. Zijn telefoonnummer is 06 28 76 08 04 . Mailen mag ook via penningmeester@dlemarum.nl


Geboorte

Bij de geboorte van een kind moet u dit zo snel mogelijk aan onze vereniging doorgeven. Alleen aangemelde kinderen hebben recht op de diensten van de vereniging.

Als u lid wil worden van onze vereniging , kunt u gebruik maken van het online aanmeldingsformulier op onze website.
Ook wijzigingen, opgaaf geboorte kind, adres, incassogegevens, e-mailadres etc. kunt u online aan ons doorgeven. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Wijzigingsformulier.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dan blijft het betaalde bedrag aan contributies eigendom van de vereniging. Ook kunt u geen aanspraak meer maken op diensten van onze vereniging of een deel daarvan.

Voor meer informatie kunt u naast telefonisch contact ook via e-mail contact met ons opnemen.
Het e-mailadres van onze Ledenadministratie is: penningmeester@dlemarum.nl