Algemene ledenvergadering dinsdag 16 april 2024

Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging De Laatste Eer Marum

Deze is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging

Plaats: Rouwcentrum Marum e.o, Noorderringweg 15-C te Marum
Dinsdag16 april 2024
Aanvang: 19:30 uur

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 28 maart 2023
 3. Financiƫle verantwoording 2023
 4. Besluitvorming contributie 2024
 5. Wijziging statuten
 6. Vaststellen Huishoudelijk regelement
 7. Bestuurszaken:
  • Aftredend en herkiesbaar:
  • Jan de Haan
  • Eltjo Smit
 8. Wat verder ter tafel komt..
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

  We zien u graag op de 16e april!

  Het bestuur