Uitvaartvereniging De Laatste Eer Marum tekent overeenkomst met Hanneke Boersema uitvaartverzorging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 april 2024 presenteerden de voorzitter Jan de Haan van DLE Marum en Hanneke Boersema van Boersema Uitvaartverzorging Zuidhorn een getekende overeenkomst. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van en naar elkaar beschreven en daarmee vastgelegd.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer” Marum bestaat al meer dan 100 jaar (opgericht op 7 februari 1921) en behartigt de belangen van ruim 2100 leden. Vroeger ontstonden uitvaartverenigingen vanuit “noaberschap”. Hierbij werd bij een overlijden meestal gebruik gemaakt van mensen uit de naaste omgeving zoals buren, familie of kennissen. Vaak werd een voorman aangesteld, ook wel de bode genoemd.

De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Ook met betrekking tot de regel- en wetgeving omtrent een overlijden veranderde er het nodige, steeds meer professionaliteit is een vereiste. Op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement is DLE Marum wettelijk de uitvaartverzorger. DLE Marum kan daarom niet alleen volstaan met het innen van de contributies en het verstrekken van een ledenkorting. Sinds augustus 2005 maakt DLE Marum dan ook gebruik van een professionele uitvaartverzorger. Dit is Hanneke Boersema Uitvaartverzorging uit Zuidhorn.

Dit betekent dat DLE Marum de opdrachtgever en Hanneke Boersema Uitvaartverzorging de opdrachtnemer is. Met de ondertekening van de overeenkomst is dit nu officieel vastgelegd.

Hanneke Boersema en Jan de Haan tonen de getekende overeenkomst